Tầm nhìn & Triết lý giáo dục

Tầm nhìn của chúng tôi

Triết lý và phương châm lãnh đạo của ISHCMC - American Academy sẽ dẫn dắt chúng tôi hoàn thành tầm nhìn trở thành một trong những trường quốc tế tiêu chuẩn Hoa Kỳ danh tiếng nhất ở châu Á. Tập thể nhà trường chúng tôi sẽ mang lại một tập thể học tập gắn kết, tích cực và đầy tình thân: 

 • đem đến chương trình giáo dục chất lượng cao theo phong cách Mỹ
 • truyền cảm hứng cho niềm đam mê học tập suốt đời
 • tạo cơ hội để học sinh tốt nghiệp có thể được nhận vào những học viện chất lượng để học cao hơn
 • tăng cường hợp tác liên văn hóa và quốc tế
 • trao sức mạnh cho mọi người để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

 

 Mục tiêu của chúng tôi

 • Đảm bảo môi trường học tập và làm việc an toàn

 

 • Thể hiện thành tích học tập
 • Tạo cơ hội để học cao hơn
 • Tăng trình độ tiếng Anh
 • Giao tiếp và liên lạc thường xuyên với phụ huynh
 • Thể hiện hiệu quả và trách nhiệm tài chính
 • Tuyển dụng, giữ chân và phát triển đội ngũ giáo viên chất lượng cao nhất có thể

 

Phẩm chất học sinh

 • Cách tân
 • Cộng tác
 • Sáng tạo
 • Ý thức toàn cầu
 • Đồng cảm
 • Hòa hợp
 • Đạo đức