menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Kiểm định & Chứng nhận

Là một trường được công nhận rộng rãi trên quy mô quốc tế về chất lượng dạy và học, ISHCMC-AA rạng danh khắp Đông Nam Á về các chương trình chất lượng cao, về khả năng giảng dạy và các em học sinh xuất sắc. Thành quả của chúng tôi đã tự khẳng định thương hiệu, và một lần nữa chất lượng giáo dục được công nhận bởi các cơ quan giáo dục có ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.

Toàn trường được công nhận đồng thời bởi Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và Hiệp hội các Trường Đại Học & Cao Đẳng vùng New England (NEASC)

Hiệp hội các Trường Đại Học & Cao Đẳng vùng New England

Hiệp hội Trường học và Đại học New England (NEASC) Việc được công nhận bởi NEASC cho thấy nhà trường đã đạt được hoặc đạt trên mức tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục thông qua quá trình đánh giá thường xuyên việc tự học và đánh giá chéo. Một trường học đạt chuẩn cần có những tài nguyên cần thiết để đạt được những mục tiêu đã đặt ra và cung cấp các chứng cứ rằng các em học sinh đang hưởng lợi từ các chương trình học chính khóa và bổ túc.

Hơn 165 trường học tại Hoa Kỳ và Quốc tế ở 65 quốc gia ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ đang tuân thủ các khía cạnh đặt ra của quá trình đánh giá NEASC. NEASC được công nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Xem chứng nhận thành viên NEASC tại đây.


Hội đồng các trường quốc tế CIS

Hội đồng các trường học quốc tế CIS là tổ chức giáo dục quốc tế đứng đầu trong lĩnh vực đánh giá các trường học và vận hành phát triển tốt nhất. CIS là tổ chức phi lợi nhuận của một cộng đồng quốc tế thực sự với hơn 500 trường và 400 Đại học/Cao đẳng thành viên. Tổ chức có kinh nghiệm đánh giá từ Mầm non đến Trung học phổ thông tại hơn 100 Quốc gia. Rất nhiều viên chức Hội đồng và tư vấn viên từng giữ chức vụ hiệu trưởng các trường quốc tế. Mục tiêu trọng tâm của CIS là giúp các tổ chức thành viên đạt được các tiêu chuẩn cao nhất để ứng dụng vào giảng dạy trong trường quốc tế, cũng như liên tục cải thiện chất lượng đầu ra của học sinh. Xem chứng nhận thành viên CIS tại đây.


Chương trình tín chỉ Đại Học Syracuse (SUPA)

Chương trình tín chỉ Đại Học Syracuse (SUPA) là một chương trình liên kết giữa đại học Syracuse (SU) và trường trung học cho phép học sinh đăng ký các học phần tại SU. Giáo viên giảng dạy các lớp này cũng đồng thời là giáo viên thỉnh giảng đến từ SU, tuân theo các chương trình học và hướng dẫn của SU. SUPA cho phép các học sinh trung học nắm bắt được khả năng của mình khi thực hiện các hoạt động học thuật tại đại học trước khi chính thức bước vào học đại học. Khi hoàn thành xuất sắc một khóa học tại SU, học sinh được cấp bảng điểm chứng nhận các tín chỉ đã đạt. Các tín chỉ này được công nhận tại hàng trăm trường cao đẳng và Đại học trên toàn quốc.


Chương trình các môn nâng cao AP của College Board (AP)

Chương trình Xếp lớp Nâng cao (AP) là chương trình được thành lập bởi Hội đồng Đại học (College Board) tại Hoa Kỳ và Canada, cung cấp các khung chương trình học tại bậc Đại học và các kì thi cho học sinh trung học. Các trường cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ có thể đặc cách xếp lớp hoặc công nhận tín chỉ khóa học cho các học sinh đạt thành tích cao trong các kì kiểm tra. Chương trình học của mỗi môn trong số các môn học đa dạng của khóa AP được một ban chuyên gia và các nhà giáo dục Đại học từng lĩnh vực chuyên môn biên soạn trình cho Hội đồng Đại học. ISHCMC-AA đã được Hội đồng Đại học cấp phép đào tạo các khóa học theo chương trình AP kể từ niên khóa 2012-2013.