Sự kiện sắp diễn ra

Apr
21
Thursday
08:00 - 11:00

Mở cửa buổi sáng

Tìm hiểu thêm về ISHCMC-American Academy với một chuyến tham quan trường học tương tác và hội thảo đặc biệt của các sinh viên trong Bộ phận Tư vấn của chúng tôi.

open_day
Agenda
8:00 AM
Chào mừng đến với ISHCMC-AA

8:15 AM
Hội thảo Sống Khỏe trình bày bởi Học sinh Lớp 12

9:00 AM
Tham quan trường

10:00 AM
Giải đáp các câu hỏi thường gặp cùng Hiệu Trưởng & Bộ phận Tuyển Sinh

Lịch năm học

Bạn có thể tìm thấy lịch năm học ISHCMC-AA bên dưới được phân chia theo học kỳ, học phần, các kỳ nghỉ và ngày lễ trong năm, cũng như đường dẫn để tải lịch.

ISHCMC-AA 2023-2024 calendar.png

Học kỳ năm học 2023-2024

  Từ Đến
Học kỳ 1 Thứ Sáu, 4/8/2023 Thứ Năm, 21/12/2023
Học kỳ 2 Thứ Hai, 8/1/2024 Thứ Năm, 6/6/2024

Học phần năm học 2023-2024

  Từ Đến
Học phần 1 Thứ Sáu, 4/8/2023 Thứ Sáu, 13/10/2023
Học phần 2 Thứ Hai, 23/10/2023 Thứ Năm, 21/12/2023
Học phần 3 Thứ Hai, 8/1/2024 Thứ Sáu, 22/3/2024
Học phần 4 Thứ Hai, 25/3/2024 Thứ Năm, 6/6/2024

Kỳ nghỉ năm học 2023-2024

Ngày nghỉ Từ – Đến
Kỳ nghỉ Thu Thứ Hai, 16/10/2023 – Thứ Sáu, 20/10/2023
Kỳ nghỉ Đông Thứ Sáu, 21/12/2023 – Thứ Sáu, 5/1/2024
Kỳ nghỉ Tết Thứ Tư, 7/2/2024 – Thứ Sáu, 16/2/2024
Kỳ nghỉ Xuân Thứ Hai, 1/4/2024 – Thứ Sáu, 5/4/2024
Kỳ nghỉ Hè Bắt đầu từ Thứ Sáu, 7/6/2024

Ngày lễ năm học 2023-2024

Ngày nghỉ Từ – Đến
Ngày Quốc Khánh Việt Nam Thứ Sáu & Thứ Hai, 1-4/9/2023
Ngày đào tạo chuyên môn của giáo viên Thứ Sáu, 22/9/2023
Ngày họp Phụ huynh Thứ Hai & Thứ Ba, 2&3/10/2023
Ngày đào tạo chuyên môn của giáo viên Cognita Asia Thứ Sáu, 10/11/2023
Ngày đào tạo chuyên môn của giáo viên Thứ Hai, 27/11/2023
Ngày đào tạo chuyên môn của giáo viên Thứ Hai, 4/3/2024
Ngày họp Phụ huynh Thứ Hai & Thứ Ba, 18&19/3/2024
Ngày Giỗ Tổ Vua Hùng & Thống nhất đất nước Thứ Năm & Thứ Sáu, 18&19/4/2024
Ngày Giỗ Tổ Vua Hùng & Thống nhất đất nước Thứ Hai – Thứ Tư, 29-30/4 – 1/5/2024
Ngày đào tạo chuyên môn của giáo viên Thứ Sáu, 7/6/2023