menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CƠ SỞ TRƯỜNG ISHCMC - AMERICAN ACADEMY
16 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH
16 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (84-28) 3898 9098 - Ext: 102
Email:  admissions@aavn.edu.vn