menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Chương trình AP

Lớp nâng cao Advance Placement

Trường ISHCMC - American Academy đã được ủy quyền cung cấp các khóa học Nâng Cao (AP) bởi College Board kể từ năm học 2012-2013. Tại Việt Nam, trong năm học 2015-2016, chỉ có 6 trường ở Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trường ở Hà Nội được phép cung cấp các khóa học ở trình độ đại học này.

Để cung cấp đa dạng nhiều lớp học hơn, các khóa học của chúng tôi được cung cấp luân phiên hàng năm. Giáo viên giảng dạy các khóa học AP sẽ tham dự các hội thảo về AP trên khắp thế giới để có được những nguồn thông tin quý giá và hiểu biết sâu sắc hơn cho việc giảng dạy các lớp nâng cao này.

Lịch thi tháng 5/2018

Kỳ thi AP năm 2018 được tổ chức tại khuôn viên ISHCMC - American Academy trong hai tuần vào tháng Năm: 2-6 tháng Năm và 11-15 tháng Năm. Điều phối viên AP có trách nhiệm thông báo cho học sinh thời gian và địa điểm có mặt cho các kỳ thi. Các hình thức thi sớm hoặc thi vào những thời điểm khác nhau không giống với thông báo từ College Board sẽ không được diễn ra dưới bất cứ trường hợp nào.

AP Khoa Học Máy Tính A Thứ Sáu 11/05 1:15 PM
AP Sinh Học Thứ Hai 14/05 8:00 AM
AP Giải Tích AB / BC Thứ Ba 15/05 8:00 AM
AP Tâm Lý Học Thứ Hai 02/05 1:15 PM

Nếu học sinh cần yêu cầu một ngày thi thay thế hoặc muộn hơn, học sinh bắt buộc phải liên hệ với Điều phối viên AP trước ngày 31 tháng 1 của năm học đó. Học sinh cũng có thể yêu cầu tham gia các kỳ thi không phải là môn học do trường cung cấp. Hạn chót cũng là ngày 31 tháng Giêng.

Thông tin thêm: https://professionals.collegeboard.org/testing/ap/about/dates