menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Chương trình bổ trợ tiếng Anh (EAL)

Chương trình bổ trợ tiếng Anh EAL sẽ hỗ trợ những học sinh mới bắt đầu làm quen và mong muốn phát triển trình độ tiếng Anh bằng cách nâng cao ngôn ngữ dùng trong xã hội, hướng dẫn và học thuật để đảm bảo tối ưu hóa thành công trong chương trình giảng dạy tiếng Anh của Mỹ.

Các khoá học dành cho học sinh THCS

EAL Chuyên Sâu 1, 2 & 3

Khóa học nhiều cấp độ này (được xác định bởi dữ liệu kiểm tra từ WIDA và MAP) được thiết kế để hỗ trợ học sinh ở trình độ tiếng Anh sơ cấp và trung cấp thấp. Các em sẽ được tham gia vào khoá học này dựa trên dữ liệu kiểm tra và do giáo viên đề xuất.

Mục tiêu của chương trình bổ trợ tiếng Anh nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở cấp độ câu và từ/cụm từ thông qua việc:

  • Học sinh được dạy rõ ràng về ngữ pháp và thực hành viết
  • Xây dựng vốn từ vựng cơ bản về xã hội, hướng dẫn và học thuật thông qua đọc và viết
  • Tham gia vào các hoạt động phát triển kỹ năng Nghe và Nói

Các khoá học dành cho học sinh THPT

EAL Chuyên Sâu 1 & 2

Tín chỉ: 1. Kéo dài 1 năm học.

Khóa học nhiều cấp độ này (được xác định bởi dữ liệu kiểm tra từ WIDA và MAP) được thiết kế để hỗ trợ các học sinh có trình độ tiếng Anh trung cấp thấp. Các em sẽ được tham gia vào khoá học này dựa trên dữ liệu kiểm tra và do giáo viên đề xuất.

Mục tiêu của khóa học này để nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở cấp độ câu và từ/cụm từ thông qua việc:

  • Học sinh được dạy rõ ràng về ngữ pháp và thực hành viết
  • Xây dựng vốn từ vựng cơ bản về xã hội, hướng dẫn và học thuật thông qua đọc và viết
  • Tham gia vào các hoạt động phát triển kỹ năng Nghe và Nói