menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Kiểm tra MAP

Kết quả kiểm tra MAP® năm 2015 tại trường ISHCMC - American Academy

50%+ học sinh trung học phổ thông đạt điểm Tiếng Anh vượt chuẩn cấp và 90%+ học sinh trung học phổ thông đạt điểm Toán vượt chuẩn cấp, so với kết quả kiểm tra MAP® toàn thế giới. 

 

 

Cho phép dữ liệu thời gian thực để học tập hiệu quả hơn

Được tạo ra bởi các nhà giáo dục dành cho các nhà giáo dục, các bài kiểm tra đánh giá Measurement of Academic Progress® (MAP®) cung cấp dữ liệu một cách chi tiết, mang tính thúc đẩy về trình độ của các em học sinh trong quá trình học tập của mỗi em. Trường ISHCMC - American Academy sử dụng bài kiểm tra MAP® trong môn Đọc và Toán tiếng Anh để xác định trình độ instructional của mỗi học sinh và đo lường sự phát triển học tập trong xuyên suốt năm học, và cũng từ năm này sang năm khác. Có hai đợt kiểm tra diễn ra mỗi năm học, một lần vào mùa Thu và một lần vào mùa Xuân.

Cách vận hành của bài kiểm tra MAP®

MAP® là một bài kiểm tra trên máy tính có khả năng tự động điều chỉnh theo câu trả lời của học sinh khi các em làm bài kiểm tra. Nếu học sinh trả lời đúng một câu hỏi, các em sẽ chuyển sang câu hỏi khó hơn và nếu các em bỏ lỡ một câu hỏi, bài kiểm tra sẽ cung cấp một câu hỏi đơn giản hơn. Đó là lý do tại sao các bài kiểm tra MAP® độc nhất vô nhị. Dạng bài kiểm tra này độc đáo ở chỗ có thể tự điều chỉnh để phù hợp với trình độ học tập của mỗi học sinh. Do đó, các em học sinh đều có cơ hội đạt được thành công như nhau và duy trì thái độ tích cực đối với bài kiểm tra. Dữ liệu từ bài kiểm tra MAP® được sử dụng trong trường học để phân luồng cách hướng dẫn. Điểm số RIT của mỗi học sinh cho phép giáo viên xác định mức độ phát triển dựa trên tiêu chuẩn cho cá nhân và từ đó xây dựng mục tiêu học tập dựa trên những tiêu chuẩn tiếp theo phù hợp với từng cá nhân. Quý phụ huynh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ trang web sau:

www.nwea.org/products-services/computer-based-adaptive-assessments/map.