menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Chương trình tín chỉ đại học SUPA

Chương trình lấy tín chỉ Đại Học Syracuse

Một trong những điểm nổi bật của chương trình học tại ISHCMC-AA chính là sự cộng tác với Syracuse University Project Advance (SUPA). Hiện tại, có năm giáo viên của trường đã được đào tạo với SUPA để cung cấp và giảng dạy các khóa học của Đại học Syracuse nhằm giúp các em học sinh Lớp 11 và 12 lấy tín chỉ đại học sớm. Các em học sinh sẽ đăng ký trực tuyến với tư cách là sinh viên không trúng tuyển* của SU. Sau khi hoàn thành các khóa học lấy tín chỉ kép ở đại học, các em sẽ nhận được bảng điểm của Đại Học Syracuse bên cạnh các tín chỉ trung học phổ thông tại trường. ISHCMC-AA là ngôi trường duy nhất tại Việt Nam cung cấp chương trình này.

 

Syracuse University Project Advance (SUPA) là một chương trình hợp tác giữa Đại học Syracuse (SU) và trường trung học phổ thông cho phép học sinh cấp 3 đăng ký các khóa học SU. Các giáo viên đồng thời là giảng viên phụ trợ của SU sẽ dạy các lớp này ở trường trung học. Họ sẽ tuân theo chương trình và hướng dẫn do SU đưa ra. SUPA tạo điều kiện cho học sinh trung học phổ thông đánh giá khả năng thích ứng của mình tại trường đại học trước khi các em bắt đầu việc chương trình đại học toàn thời gian. Sau khi hoàn thành khóa học SU thành công, các em học sinh được cấp bảng điểm SU ghi lại các tín chỉ đã đạt được xuyên suốt quá trình. Các tín chỉ này có thể chuyển tiếp đến hàng trăm trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới. Quý phụ huynh xin lưu ý rằng có một khoản thu phí $112 cho mỗi giờ học tín chỉ liên quan đến các khóa học SU. Khoản phí này đã được giảm đáng kể so với học phí thông thường của Đại học Syracuse. Để biết thêm thông tin về Syracuse University Project Advance, các em học sinh hãy liên hệ với cố vấn hướng dẫn của mình hoặc truy cập supa.syr.edu.

Đăng ký chương trình lấy tín chỉ đại học sớm SUPA tại ISHCMC - American Academy

  • Học sinh phải học lớp 11 hoặc lớp 12 để ghi danh vào một khóa học SU. Một số khóa học chỉ dành riêng cho học sinh lớp 12.
  • Học sinh phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết được quy định trong sách hướng dẫn liên quan tới khóa học trước khi bắt đầu mỗi khóa học.
  • Điều phối viên SUPA tại trường ISHCMC-AA có quyền từ chối ghi danh cho những học sinh chưa đáp ứng đủ các điều kiện tiên quyết.
  • Học sinh không được tham gia kết hợp 3 khóa học Xếp Lớp Nâng Cao và/hoặc chương trình lấy tín chỉ Đại học Syracuse mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của ban Cố vấn, Điều phối viên Chương trình giảng dạy và Điều phối viên SUPA.
  • Học sinh phải đăng ký một cách chính thức với Đại học Syracuse cho mỗi khóa học và thanh toán học phí đúng hạn. Nếu học sinh không đăng ký và thanh toán đầy đủ, các em sẽ không thể tham gia khóa học và phải thay đổi lịch học và khóa học của mình.
  • Học sinh có thể yêu cầu tiếp tục học SUPA sau ngày làm lễ tốt nghiệp Lớp 12 của trường. Tuy nhiên, các lớp học sẽ không hoạt động sau ngày học cuối cùng của năm.
  • Học sinh phải hoàn thành các môn học SU trong kỳ nghỉ. Các em có thể phải hoàn thành các bài tập đọc trong mùa hè trước khi bắt đầu một khóa học mới.