open_day
05/04/2022

Mở cửa buổi sáng

Tìm hiểu thêm về ISHCMC-American Academy với một chuyến tham quan trường học tương tác và hội thảo đặc biệt của các sinh viên trong Bộ phận Tư vấn của chúng tôi.