THÔNG TIN LIÊN HỆ

ISHCMC - American Academy Campus

CƠ SỞ TRƯỜNG ISHCMC – AMERICAN ACADEMY

16 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

(84-28) 3898 9098

admissions@aavn.edu.vn