Michael Tower_Clinical Specialist
30/03/2022

MICHAEL TOWER

Thầy Michael đến từ bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Thầy từng làm việc tại Nepal và Hoa Kỳ và đã sống tại Việt Nam 5 năm. Thầy Michael là một tham vấn giàu kinh nghiệm. Trước đây thầy từng hỗ trợ thúc đẩy công tác chăm sóc và nhận con nuôi tại Connecticut, can thiệp cho trẻ lứa tuổi mầm non tại Massachusetts và bảo vệ trẻ em tại Nepal. Tại ISHCMC-AA, thầy Michael thực hiện công tác hỗ trợ phát triển giáo dục nhân cách cho các em, thực hiện giám sát và tập trung theo dõi sự phát triển toàn diện của các em ở trường. Về nhà, Thầy Michael rất thích nấu ăn, chơi với con trai nhỏ và chơi tennis.


Thạc sĩ Tổ chức và Lãnh đạo, Đại học Bang Washington (đang theo học), Hoa Kỳ
Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Xã hội, Đại học Chicago, Hoa Kỳ Cử nhân Xã hội học, Đại học Connecticut, Hoa Kỳ