Yêu cầu thêm thông tin về ISHCMC - AA

Điền vào biểu mẫu để liên hệ với một thành viên trong nhóm tuyển sinh của chúng tôi, người sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn. Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 1 ngày làm việc.

admissions@aavn.edu.vn

cho các yêu cầu nhập học hoặc để sắp xếp một chuyến thăm