27/10/2022

7 trọng điểm cần nhớ về Phản hồi trong lớp học

Tại sao ISHCMC-American Academy tin rằng phản hồi trong một lớp học là một nhân tố quan trọng của việc học tập

 

Phản hồi hiệu quả phải được thiết kế để xác định mức độ hiểu biết và phát triển kỹ năng của người học nhằm lập kế hoạch cho các bước tiếp theo để đạt được các mục đích hoặc mục tiêu học tập.

education.vic.gov.au

 

Phản hồi là yếu tố tự nhiên của bất kỳ hoạt động học tập nào và là yếu tố quan trọng trong mức độ thành tích đạt được của mọi người học. Đối với giáo viên để có thể cung cấp phản hồi trực tiếp, họ cần biết về những gì học sinh của họ biết về các môn học của mình: các em có hiểu bài không? Các em không hiểu chỗ nào ? Khi nào các em mất tập trung ? Lĩnh vực nào khiến các em mắc lỗi ?

 

Khi tất cả thông tin này có thể được đánh giá và áp dụng cho các phản hồi – phản hồi có thể là một công cụ mạnh mẽ trong lớp học.

 

Tại ISHCMC-American Academy, đội ngũ giảng viên của chúng tôi coi phản hồi là một phần quan trọng của việc học ở trường và là một quá trình có lợi cho cả giáo viên và học sinh: mọi học sinh đều có thể hưởng lợi từ các phản hồi mang tính xây dựng, mọi giáo viên cũng vậy. Do đó, chúng tôi đã triển khai một hệ thống đánh giá cung cấp phản hồihữu ích cho cả học sinh và giáo viên để cả hai có thể tiếp tục học hỏi và tiến bộ.

 

Phản hồi và Đánh giá tại ISHCMC-American Academy

Học sinh bắt đầu mỗi môn học với một đánh giá chẩn đoán nhằm đo lường mức độ kỹ năng và kiến thức trước để đảm bảo giáo viên có thể điều chỉnh hỗ trợ và hướng dẫn phù hợp cho từng học sinh.

 

Sau đó, giáo viên sử dụng đánh giá theo hình thức cung cấp phản hồi cho học sinh, đồng thời phản hồi để giúp họ hiểu được hiệu quả của việc giảng dạy để họ có thể điều chỉnh quá trình học tập cụ thể khi cần thiết.

 

Cuối cùng, một bài đánh giá tổng kết được chuẩn bị để tạo cơ sở cho điểm của học sinh trong một lớp học. Việc đánh giá này diễn ra sau khi một đứa trẻ đã có thời gian thực hành và nhận được phản hồi từ giáo viên của chúng.

 

7 điều quan trọng cần nhớ về phản hồi

Phản hồi hiệu quả sẽ xác định mức độ hiểu biết của học sinh và là điều cần thiết để lập kế hoạch chính xác các bước tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu của từng cá nhân trong lớp học.

 

Dưới đây là 7 điều cần nhớ về phản hồi dựa trên các chi tiết từ bài báo ‘Phản hồi cho việc học tập’ * được đăng trên tạp chí Educational Leadership. Những điểm chính này có liên quan đến bất kỳ nhân sự nhận được phản hồi và cả những người đang cung cấp phản hồi – một kim chỉ nam cho cả học sinh và giáo viên.

 

  1. “Thông tin phản hồi không phải là lời khuyên, lời khen ngợi hay đánh giá. Phản hồi là thông tin về phương thức chúng tôi đang thực hiện để đạt được mục tiêu.”

 

GỬI PHẢN HỒI THÂN THIỆN ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH

Thông tin phản hồi cần phải ngắn gọn, phù hợp và rõ ràng – quá nhiều thông tin có thể phản tác dụng.

 

  1. “Nếu học sinh biết lớp học là nơi an toàn để trải nghiệm, các em sẽ có xu hướng sử dụng phản hồi để học tập hơn”.

 

KHUYẾN KHÍCH ĐỐI THOẠI NHƯ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH PHẢN HỒI

Tại ISHCMC-American Academy, giáo viên của chúng tôi sẽ động viên học sinh sử dụng kết hợp giữa hướng dẫn trực tiếp do giáo viên tại lớp, cùng nhau học tập, giải quyết vấn đề, phản ánh của học sinh, đồng nghiệp cũng như thảo luận nhóm.  

 

  1. “Phản hồi mà học sinh cung cấp cho giáo viên có thể hiệu quả hơn phản hồi mà giáo viên cung cấp cho học sinh.”

 

PHẢN HỒI CÓ THỂ CẢI TIẾN CÁC QUY TRÌNH GIẢNG DẠY

Đội ngũ giảng viên của chúng tôi coi phản hồi là một phần quan trọng của việc học ở trường và là một quá trình có lợi cho cả hai bên: mọi học sinh và giáo viên đều có thể hưởng lợi từ phản hồi mang tính xây dựng.

 

  1. “Khi chúng tôi cho điểm như một phần của phản hồi, học sinh thường không thể vượt qua sự quan ngại về điểm số.”

 

PHẢN HỒI HIỆU QUẢ SẼ CẢI THIỆN VIỆC HỌC

Quá trình đánh giá tổng kết của ISHCMC-American Academy được chuẩn bị để tạo điểm số cơ bản của học sinh trong một lớp học. Quá trình đánh giá này chỉ được diễn ra sau khi các em đã thực hiện quá trình luyện tập và nhận được phản hồi từ giáo viên của mình.

 

  1. “Phản hồi hiệu quả sẽ xuất hiện trong quá trình, khi vẫn còn thời gian để giáo viên can thiệp.”

 

Thời gian và thời điểm là hai yếu tố quan trọng

Thông tin phản hồi nên được cung cấp đúng lúc và đặc biệt là trong quá trình học khi học sinh có thể xử lý thông tin và áp dụng thông tin đó cho phù hợp.

 

  1. “Hầu hết các phản hồi mà các em nhận được về bài tập trong lớp của họ đến từ các học sinh khác – và hầu hết các phản hồi đó là sai.”

 

LÒNG TỰ TRỌNG RẤT QUAN TRỌNG

Lòng tự trọng sẽ giúp mọi các em chấp nhận và xem xét những phản hồi có tính chất xây dựng, và bỏ qua những phản hồi tiêu cực không cần thiết.

 

  1. “Học sinh cần biết mục tiêu học tập của mình – kỹ năng cụ thể mà các em phải học – nếu không, thông tin phản hồi sẽ trở thành một mệnh lệnh bắt các em phải học theo.”

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI NÊN DẪN ĐẾN MỤC TIÊU CỤ THỂ

Trong quá trình đánh giá chẩn đoán, các kỹ năng và kiến thức được đánh giá để giáo viên của chúng tôi có thể điều chỉnh hỗ trợ và hướng dẫn phù hợp cho từng em.

 

*Feedback for Learning – Educational Leadership magazine Sept 2012