56108881-0-49090750-0-AA-3911
05/04/2022

ISHCMC – American Academy: Tích Cực, Ân Cần, Gắn Kết

Như trong mục Giới thiệu của Sổ tay trường đã nêu rõ : “Tất cả mọi thứ tại ISHCMC-AA đều hướng đến một mục tiêu chung là phấn đấu để trở thành một môi trường giáo dục TÍCH CỰC, ÂN CẦN và GẮN KẾT.”

Ba từ này chính là nền tảng của phương pháp giáo dục đang được nhà trường áp dụng, và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách giảng dạy và cách tương tác của giáo viên với học sinh.

Tại ISHCMC-AA, chúng tôi hiểu rằng việc dạy cho trẻ có được một thái độ tích cực sẽ giúp các em xây dựng thêm niềm tin vào bản thân, rèn luyện khả năng đối mặt với những thử thách ở trường hay trong cuộc sống thường ngày. Đội ngũ giảng viên của trường cũng đảm bảo rằng tất cả học sinh sẽ được học trong một môi trường học tập hiệu quả, nơi luôn quan tâm và khuyến khích các em.

Các học viên nhỏ tuổi tại ISHCMC-AA cũng được nhà trường trao quyền để tận dụng kiến thức và những thành tựu học thuật của mình thông qua chương trình giáo dục chất lượng cao kiểu Mỹ mà nhà trường cung cấp. Học sinh còn được tạo điều kiện để chuyển giao những tiềm năng này để tiếp cận nền giáo dục cao hơn tại Việt Nam và nước ngoài, hoặc đưa vào kinh nghiệm làm việc và những lĩnh vực khác bên ngoài.

ISHCMC – American Academy tích cực, ân cần và gắn kết như thế nào:

TÍCH CỰC

Chương trình chuyến đi thực tế

ÂN CẦN

Trung tâm Phụ huynh và Học sinh

GẮN KẾT

Chương trình đại học

Cộng đồng trường ISHCMC-AA cung cấp một môi trường học tập tích cực, ân cần và Cộng đồng trường ISHCMC-AA cung cấp một môi trường học tập tích cực, ân cần và gắn kết:

Truyền thụ nền giáo dục Hoa Kỳ chất lượng cao

Truyền cảm hứng cho việc học tập suốt đời

Giúp các em học sinh tốt nghiệp dễ dàng bước vào các trường Đại học chất lượng tại Hoa Kỳ và quốc tế

Thúc đẩy tôn trọng và hợp tác quốc tế, liên văn hóa

Tạo động lực cho các em phát huy tối đa khả năng

Nhiệm vụ của nhà trường

Tất cả mọi thứ tại ISHCMC-AA đều hướng đến một mục tiêu chung là phấn đấu để trở thành một môi trường giáo dục TÍCH CỰC, ÂN CẦN và GẮN KẾT.

CHÚNG TÔI TÍCH CỰC

Chúng tôi truyền cảm hứng cho học sinh rèn luyện sự tự tin và khả năng đưa ra quyết định bằng cách xây dựng tính cách, tính kiên cường và các kỹ năng ngôn ngữ học thuật

Học sinh của chúng tôi xác định được mục tiêu của mình trong cuộc sống cũng như luôn phát triển thêm để đương đầu với những thách thức mới

CHÚNG TÔI ÂN CẦN

Chúng tôi xây dựng cộng đồng học tập dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Học sinh của chúng tôi luôn được đảm bảo an toàn và được chăm sóc ân cần

CHÚNG TÔI GẮN KẾT

Chúng tôi trao quyền cho học sinh những kỹ năng học thuật có thể chuyển giao được và những kiến thức theo tiêu chuẩn Mỹ. Học sinh của chúng tôi phát triển tư duy toàn cầu bắt nguồn từ nền văn hóa và ngôn ngữ của riêng họ.