1
27/10/2022

Một nền giáo dục cần thiết cho thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay

Một nền giáo dục quan trọng cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như ngày nay

ISHCMC-American Academy đang tạo cho trẻ em nền giáo dục toàn diện cần thiết để thành công trong giáo dục đại học và công việc hiện đại.

 

Tại ISHCMC-American Academy, chúng tôi liên tục xem xét những kỹ năng mới nào mà học sinh của chúng tôi cần để tiếp cận với giáo dục đại học và phát triển trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nói chung Khi thế giới liên tục chuyển mình với tốc độ mỗi lúc một nhanh và công nghệ phát triển với tốc độ ngày càng cao, điều quan trọng hơn bao giờ hết là nền giáo dục cung cấp các công cụ để các em thành công trong học tập, xã hội và trong công việc tương lai của mình.

 

Các em cũng cần phải có các kỹ năng xã hội để trở thành một phần của mỗi cộng đồng mới mà các em sẽ gặp trong cuộc sống, cũng như kiến thức để nắm bắt mọi khía cạnh của thế giới hiện đại xung quanh.

 

Đã qua lâu rồi thời đại mà trường học chỉ tập trung vào các môn học, ISHCMC-American Academy vì vậy đã triển khai một chương trình giáo dục lớn hơn bao gồm cả nghệ thuật, ngôn ngữ, thể thao, các dự án cộng đồng và học tập phức hợp có lợi. Chúng tôi đặt nền tảng cho một nền giáo dục thành công bằng cách cung cấp một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt được công nhận của Hoa Kỳ và sau đó tạo điều kiện cho học sinh của mình phát huy tiềm năng trong mọi lớp học mà các em tham gia.

 

Blended learning is an approach to learning that combines face-to-face and online learning experiences.

Ideally, each (online and off) will complement the other by using its particular strengths

teachthought.com

 

ISHCMC-American Academy chuẩn bị học sinh cho một thế giới thay đổi nhanh chóng

Tại ISHCMC-American Academy, chúng tôi tự hào về công nghệ tiên tiến và phương pháp học tập mà chúng tôi đã triển khai để chuẩn bị cho học sinh của mình đối phó với mọi thách thức trong cuộc sống:

 

Tự cải thiện:

 

  • Tự chấm điểm – Các chương trình đánh giá của chúng tôi bao gồm quá trình tự chấm điểm nhằm đưa ra các đánh giá liên tục và mang tính xây dựng, không chỉ về tiến độ đạt được cho đến nay trong quá trình giáo dục mà còn để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

 

Áp dụng công nghệ

 

  • Công nghệ trong lớp học– bao gồm công nghệ thực tế ảo, công nghệ Makerspace với robot, công nghệ mã hóa, công nghệ in 3D và in laser.

 

Là một phần có ích của mọi cộng đồng:

  • Chương trình Nghiên cứu Thực địa Giáo dục Ngoài trời – như được nêu chi tiết trong bản cáo ISHCMC-AA prospectus, chúng tôi đã thành lập Chương trình Nghiên cứu Thực địa Giáo dục Ngoài trời dạy cho học sinh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và làm việc vì lợi ích của cộng đồng địa phương và thế giới.

 

Các chương trình của ISHCMC-American Academy

Tại ISHCMC-American Academy, các em sẽ học cách phát triển các kỹ năng thực tế và khả năng giải quyết vấn đề trong công việc, trong cộng đồng địa phương của các em và thế giới thông qua các chương trình sau:

 

  • Chương trình ICT
  • Chương trình ngôn ngữ thế giới
  • Chương trình nghệ thuật
  • Chương trình ban nhạc lớn

 

Phúc lợi của học sinh

Vì phúc lợi là nền tảng cho hạnh phúc và thành tích của mỗi học sinh tại ISHCMC-AA, chúng tôi đã tạo ra một loạt các chương trình để đảm bảo vấn đề này được giải quyết một cách nhất quán và tích cực. Các dịch vụ hỗ trợ này bao gồm các Nhà hòa giải dành cho Sinh viên; Ủy ban Sinh viên Sức khỏe Toàn cầu, tổ chức Ngày Sống khỏe Toàn cầu hàng năm, các hoạt động và bản tin hàng tháng được hứa hẹn trong cam kết về sức khỏe ISHCMC-American Academy.

 

Trích dẫn

“There is probably no other industry or social institution quite as invested in the future than education.”

Fastfuture.com

 

Liên hệ chúng tôi!

Để biết thêm thông tin về bất kỳ chương trình nào trong bài viết này, vui lòng liên hệ:

Ms. Jennifer Pratt, Hiệu trưởng: jennifer.pratt@aavn.edu.vn

Mr. Robert Williams, Trưởng khoa: robert.williams@aavn.edu.vn