TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ & CHÍNH SÁCH AN TOÀN HỌC ĐƯỜNG

Cam kết của chúng tôi với học sinh và phụ huynh

Chúng tôi cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo vệ và thúc đẩy phúc lợi và an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên do chúng tôi chăm sóc cũng như những người làm việc trong trường. Thông qua công việc của mình, chúng tôi mong muốn đảm bảo một môi trường học tập và làm việc an toàn cho học sinh, nhân viên, phụ huynh và du khách. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm của mình liên quan đến việc trông coi và bảo vệ trẻ em. Khi có những lo ngại về bảo vệ, nhân viên thông báo điều này với Trưởng ban An toàn học đường (DSL) của trường, Cô Diane Sisson. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo rằng mỗi học sinh cảm thấy rằng họ có một người lớn đáng tin cậy để họ có thể trao đổi những mối quan tâm hoặc lo lắng của mình. Đôi khi mối quan tâm của chúng tôi về một đứa trẻ có thể có nghĩa là chúng tôi cần tham khảo ý kiến của các cơ quan khác. Chúng tôi luôn hướng tới việc hợp tác với các bậc cha mẹ để đảm bảo rằng các biện pháp hỗ trợ và can thiệp thích hợp được đưa ra để hỗ trợ đứa trẻ.

Chúng tôi nỗ lực thiết lập mối quan hệ tích cực với các chuyên gia bên ngoài Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – American Academy (ISHCMC-AA), những người có thể hỗ trợ chuyên gia.

Các bài học về Chương trình Cố vấn, Giáo dục Tích cực và Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi hỗ trợ các khía cạnh xã hội và tình cảm của việc học tập được hỗ trợ đầy đủ bởi các giáo viên tư vấn. Các cố vấn của chúng tôi làm việc chặt chẽ để hỗ trợ học sinh có những mối quan tâm cụ thể và cũng như chuẩn bị cho đại học– cho học sinh trung học của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện chính sách mở cửa và khuyến khích tất cả học sinh và phụ huynh chia sẻ mối quan tâm để chúng tôi có thể hỗ trợ bằng các biện pháp can thiệp thích hợp. Hội thảo dành cho phụ huynh và Tea Times được tổ chức để cung cấp cho phụ huynh cơ hội tìm hiểu và thảo luận về các vấn đề thời sự, chẳng hạn như an toàn mạng.

Cam kết của chúng tôi với nhân viên

Nhân viên được đào tạo và cập nhật thường xuyên về trách nhiệm nghề nghiệp của họ liên quan đến việc giữ gìn và bảo vệ trẻ em. Tất cả các nhân viên hỗ trợ giảng dạy và lớp học đều có bằng cấp sơ cứu cơ bản. Trường của chúng tôi được hỗ trợ bởi phòng khám và nhân viên tại chỗ của chúng tôi.

Chúng tôi có một chương trình mở rộng sau giờ học, các chuyến đi và thăm quan cho phép học sinh của chúng tôi học tập bên ngoài lớp học. Tất cả các hoạt động đều được đánh giá rủi ro, và sức khỏe và an toàn luôn là ưu tiên của chúng tôi.

Cam kết của chúng tôi với khách tham quan trường

Chúng tôi chào đón phụ huynh, gia đình và khách đến thăm trường của chúng tôi. Tuy nhiên, việc ra vào trường được giám sát chặt chẽ, với sự hiện diện của an ninh 24 giờ và camera ghi lại 24 giờ một ngày. Hệ thống đăng nhập và hệ thống thẻ khách truy cập của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể dễ dàng xác định người lớn trên trang web. Tất cả những người lớn làm việc với học sinh của chúng tôi, bao gồm cả các chuyên gia đến thăm, đều được kiểm tra và / hoặc giám sát thích hợp. Điều này cũng hỗ trợ quy trình sơ tán khẩn cấp của chúng tôi đang được thực hiện.

Cam kết của chúng tôi về Tuyển dụng An toàn

Quy trình tuyển dụng của chúng tôi tuân theo hướng dẫn ‘Tuyển dụng An toàn hơn’. Việc tuyển dụng của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi nhất làm việc tại ISHCMC – AA. Tất cả nhân viên phải dưới thực hiện kiểm tra của cảnh sát First Advantage cho tất cả các quốc gia mà họ đã cư trú. Điều này được hỗ trợ bởi lý lịch chi tiết, kiểm tra tham chiếu và quy trình phỏng vấn chặt chẽ.