7
27/10/2022

Một chương trình giảng dạy hiệu quả mà mọi phụ huynh có thể tin tưởng

Chương trình giáo dục ISHCMC-American Academy là một chương trình giảng dạy được đảm bảo, có tính khả thi và đã được kiểm nghiệm nhằm đảm bảo mọi phụ huynh có thể yên tâm rằng con cái của họ đang ở nơi tốt nhất cho các em.

 

Khi bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ nào muốn đăng ký cho con đi học, chắc chắn đều sẽ có hai mối quan tâm chính: con trẻ sẽ hạnh phúc khi theo học tại ngôi trường này hay không và rằng ngôi trường này có thể đảm bảo con trẻ nhận được một nền giáo dục tích cực hay không ?

 

Tại ISHCMC-American Academy, chúng tôi có thể cam kết rằng mọi học sinh được chúng tôi chăm sóc sẽ có được trải nghiệm học tập tích cực, quan tâm và gắn bó trong cộng đồng trường học của chúng tôi. Chúng tôi cũng vô cùng tự hào đã hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những trường quốc tế Hoa Kỳ thành công nhất về mặt học thuật ở Châu Á.

 

Những thành tựu này đã đạt được bằng cách triển khai cả một đội ngũ giáo viên có trình độ cao và tận tâm, cũng như một chương trình giảng dạy khả thi và đã được kiểm nghiệm tại ISHCMC-AA.

 

Chúng tôi có thể tạo nền tảng thành công cho mỗi học sinh bằng một chương trình học nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kiểm định của Hoa Kỳ từ tuổi 11. Điều quan trọng nhất là chương trình học này được thiết kế linh hoạt và đáp ứng được khả năng và nguyện vọng của từng học sinh.

 

Tất cả các lớp học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh ngoại trừ Chương trình Nghiên cứu Việt Nam mở rộng nhằm đảm bảo học sinh Việt Nam có thể duy trì tiếng mẹ đẻ, trong khi học sinh không phải là người Việt Nam có thể lựa chọn học tiếng Quan Thoại như một ngôn ngữ thứ hai.

 

ISHCMC-American Academy là trường duy nhất tại Việt Nam cung cấp các khóa học ở trình độ đại học thông qua cả Syracuse University Project Advance (SUPA) và Advanced Placement (AP). Các chương trình này, được hỗ trợ bởi chương trình Tư vấn Đại học của chúng tôi, mang đến cho con em bạn một lợi thế vô song để theo học các chương trình giáo dục đại học ở Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc các nơi khác ở nước ngoài.

 

Vượt ra khỏi sự xuất sắc trong học thuật, chương trình giảng dạy đầy cảm hứng của chúng tôi cho phép chúng tôi tạo điều kiện cho học sinh khai phá tiềm năng của họ trong các lĩnh vực khác bao gồm nghệ thuật, thể thao, âm nhạc và công nghệ.

 

Các quy trình báo cáo và kiểm tra

 

  • Phản hồi và đánh giá
  • Kiểm tra tiêu chuẩn hóa
  • Báo cáo Tiến bộ và Thành tích của Học sinh

 

  

Chúng tôi tự hào được thông báo rằng phương pháp giảng dạy thành công tại ISHCMC-American Academy đã tạo ra một truyền thống thành tích trong cộng đồng gắn bó với hơn 300 học sinh của chúng tôi. Điều này đã được chứng minh rõ ràng trong quỹ học bổng trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ của sinh viên tốt nghiệp cho các trường đại học ở nước ngoài được đối chiếu vào năm ngoái.

 

Hồ sơ trung học

Thông tin chi tiết liên quan đến nhân khẩu học của học sinh ISHCMC-AA, các chương trình học và việc chấp nhận đại học và cao đẳng thành công có thể được tìm thấy trong Hồ sơ Trung học của chúng tôi, có thể tải xuống tại đây.

 

Include tables from curriculum guide here ….

 

Tiêu chuẩn học thuật của chúng tôi


Ngôn ngữ Anh:  AERO* LINK

Toán học:  Common Core Integrated Mathematics LINK

Xã hội học: AERO* Social Studies LINK

Khoa học và Công nghệ:  Next Generation Science Standards (NGSS) LINK

Việt Nam học:  MOET Standards for International Schools

Nghệ thuật: AERO* Music LINK,  AERO* Visual Arts LINK

Giáo dục thể chất:  SHAPE America LINK 

Sức khỏe:  Massachusetts Comprehensive Health Framework LINK

Advanced and College level courses (Lớp 11-12)

Advanced Placement (AP)

Syracuse University Project Advanced (SUPA)

Các chương trình trong lớp
và ngoại khóa 

EAL (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai)

Chương trình tư vấn / Giáo dục tích cực

House Program

Tư vấn học tập

Tư vấn xã hội và tình cảm

Tư vấn Đại học và Nghề nghiệp

Chương trình Nghiên cứu Thực địa

Đội tuyển thể thao SISAC 

Các hoạt động sau giờ học (ASAs)

Chương trình 

Chương trình Lãnh đạo trong thể thao

Hỗ trợ học tập

Thiền tập

Giáo dục ngoài trời:  Cognita Framework 

* AERO:  American Education Reaches Out