Images-9

TỔNG QUAN VỀ HỆ THÔNG ĐIỂM VÀ TÍN CHỈ CỦA ISHCMC-AMERICAN ACADEMY

Tại ISHCMC-AA, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào quá trình đánh giá để cung cấp những phản hồi sâu sắc cần thiết để tạo ra các phương pháp giảng dạy và trải nghiệm học tập tốt cho học sinh. Các chỉ tiêu đánh giá của chúng tôi được thiết kế để đưa ra những đánh giá mang tính xây dựng và liên tục cho cả học sinh và giáo viên, không chỉ về sự tiến bộ đạt được cho đến nay trong việc giáo dục trẻ mà còn để quyết định các bước tiếp theo trong quá trình học tập.

Những đánh giá này có thể đóng một phần quan trọng trong quá trình xếp loại một đứa trẻ trong cả môn học thuật và phi học thuật.

Đánh giá chẩn đoán

Học sinh ISHCMC-AA bắt đầu mỗi bài học với một bài đánh giá chẩn đoán để đo lường các kỹ năng và kiến thức hiện có của họ về môn học. Kết quả của những đánh giá này cho phép giáo viên cung cấp sự hỗ trợ phù hợp và điều chỉnh cách giảng dạy của họ cho phù hợp.

Đánh giá cho việc học tập (Đánh giá quá trình)

Các bài đánh giá quá trình cung cấp phản hồi cho trẻ em và phụ huynh về việc học tập của mỗi học sinh đang tiến triển như thế nào và được trình bày dưới dạng nhận xét, kiểm tra và đánh số điểm. Những buổi học này cũng sẽ chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi đánh giá tổng kết sau.

Đánh giá học tập (Đánh giá tổng kết)

Đánh giá tổng hợp được sử dụng để đánh giá một học sinh dựa trên các mục tiêu học tập khác nhau của một khóa học hoặc môn học. Điểm tổng kết của mỗi môn chủ yếu dựa trên đánh giá tổng kết.

Tại ISHCMC-AA, thái độ học tập cũng rất quan trọng!

Chúng tôi tin rằng khi học sinh hình thành thái độ tích cực và các hành vi đúng đắn, các em sẽ đạt được nhiều thành tích hơn và trở thành những người tự tin trên hành trang vào đời. Do đó, trong suốt mỗi năm học, giáo viên cũng sẽ cung cấp phản hồi và khuyến khích liên quan đến Thái độ học tập (Attitude-To-Learning) của học sinh.

Giáo viên ghi lại cả phản hồi hình thành và tổng hợp dưới dạng điểm và nhận xét trong PowerSchool và chúng tôi khuyến khích học sinh và phụ huynh sử dụng công cụ này như một phần của quá trình học tập của các em.

Các bài kiểm tra tiêu chuẩn thí điểm

Báo cáo Tiến độ và Thành tích của học sinh

Điểm trung bình

Xúc tiến lên lớp tiếp theo

Bảng điểm

(danh sách tất cả các phương pháp báo cáo bao gồm sổ điểm trực tuyến, báo cáo tiến độ và lịch họp phụ huynh)

Báo cáo tiến độ học tập

2 lần/năm vào giữa mỗi học kỳ

Họp phụ huynh

2 lần/năm vào giữa mỗi học kỳ

Bảng điểm cuối kỳ

2 lần/năm vào cuối mỗi học kỳ

Học bạ

được gửi trực tiếp đến các trường Cao đẳng và Đại học dành cho học sinh tốt nghiệp cấp 3

Yêu cầu tín chỉ tốt nghiệp

Điểm tín chỉ có thể chuyển tiếp

Hệ thống bảng điểm của ISHCMC-AA

 

Phần trăm điểm

Điểm bằng chữ

Điểm tương đương với hệ thống giáo dục VN

Điểm tín chỉ không trọng số

Điểm tín chỉ có trọng số

(SUPA & AP)

98-100

A+

10

4.00

5.00

93-97

A

 

4.00

5.00

90-92

A-

9

3.67

4.67

88-89

B+

 

3.33

4.33

83-87

B

8

3.00

4.00

80-82

B-

 

2.67

3.67

78-79

C+

 

2.33

3.33

73-77

C

7

2.00

3.00

70-72

C-

 

1.67

2.67

68-69

D+

 

1.33

2.33

63-67

D

6

1.00

2.00

60-62

D-

 

0.67

1.67

Dưới 60

F

5

0.00

0.00

Các khóa học có trọng số bao gồm Lớp Nâng cao (AP) và ghi danh kép ở trình độ đại học với Chương trình Nâng cao của Dự án Đại học Syracuse (SUPA). 

Yêu cầu tối thiểu để tốt nghiệp

Bắt đầu từ Niên học 2019 trở đi

CÁC MÔN HỌC CHÍNH (16 tín chỉ)

Toán 4.0 tín chỉ

Nghệ thuật ngữ văn tiếng Anh 4.0 tín chỉ

Khoa học 3.0 tín chỉ

Xã hội học 3.0 tín chỉ

Ngôn ngữ trên thế giới 2.0 tín chỉ

CÁC MÔN TỰ CHỌN BẮT BUỘC KHÁC (3 tín chỉ)

Giáo dục sức khỏe 0.5 tín chỉ

Kiến thức về thông tin 0.5 tín chỉ

Biểu diễn và Nghệ thuật thị giác 1.0 tín chỉ

Giáo dục thể chất 0.5 tín chỉ

Công nghệ 0.5 tín chỉ

TỔNG CỘNG 24 TÍN CHỈ CẦN ĐỂ TỐT NGHIỆP (24 tín chỉ)

Quý phụ huynh có thể tìm thêm thông tin về cách thức hoạt động của hệ thống chấm điểm và tín chỉ giáo dục Hoa Kỳ tại ISHCMC-AA trên website.

Hãy liên hệ với ISHCMC-American Academy ngay hôm nay!

Một thành viên trong đội ngũ giảng viên hoặc Ban Tuyển sinh của chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ nào muốn thảo luận chi tiết hơn về hệ thống chấm điểm hoặc tín chỉ của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay qua số +(84-28) 3898 9098 để biết thêm thông tin hoặc sắp xếp một chuyến tham quan cơ sở của trường.

ISHCMC-American Academy – Nguyên tắc về Chất lượng Giảng dạy và Học tập

● Chúng tôi phát triển tư duy tích cực và tập trung vào sự phát triển ở học sinh. Tất cả học sinh đều có cơ hội phát triển nếu được hỗ trợ cá nhân hóa và các đánh giá mang tính xây dựng.

● Chúng tôi nuôi dưỡng văn hóa tận tâm và cộng đồng trường học với trọng tâm là an sinh cho tất cả mọi người.

● Thúc đẩy sự tham gia của học sinh bằng cách sử dụng các hoạt động tích cực, mang tính thử thách, hợp tác và đầy ý nghĩa.