menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Hệ thống giáo dục Cognita

Trường quốc tế International School Ho Chi Minh City - American Academy (ISHCMC-AA) tự hào là một phần của đại gia đình các trường Cognita toàn cầu. Cognita là một nhóm đặc biệt gồm các trường học đa dạng nhưng được kết nối, hợp lực trong một thế giới giáo dục đầy cảm hứng với một mục đích chung: xây dựng niềm tin cho bản thân và trao quyền cho các cá nhân để thành công.

Với khoảng 80 trường học ở Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, chúng tôi sử dụng 7.500 nhân viên giảng dạy và hỗ trợ trong việc chăm sóc và giáo dục hơn 55.000 học sinh. Cùng nhau, các trường của chúng tôi đảm bảo rằng mỗi học sinh nhận được một nền giáo dục Cognita toàn diện:

  • Chúng tôi cung cấp chất lượng học tập xuất sắc
  • Chúng tôi phát triển tính cách
  • Chúng tôi nuôi dưỡng một quan điểm toàn cầu

 

ISHCMC-American Academy là một trong ba trường thuộc Cognita tại Việt Nam, bên cạnh International School of Ho Chi Minh (ISHCMC) và International School Saigon Pearl (ISSP).

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Cognita website và kết nối với chúng tôi trên các phương tiện truyền thông xã hội:

Cognita on Facebook

Cognita on Twitter