menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Lịch năm học

Tại đây, quý phụ huynh và các em học sinh có thể tìm thấy lịch năm học tại ISHCMC-AA với các ngày bắt đầu học kỳ, ngày nghỉ của trường, ngày nghỉ lễ cũng như tập tin có thể tải xuống.

Học kỳ năm học 2021 - 2022

Học Kỳ 1 Thứ Tư, 9/8/2021 Thứ Sáu, 17/12/2021
Học Kỳ 2 Thứ Ba, 4/1/2022 Thứ Sáu, 3/6/2022

Học phần năm học 2021 - 2022

Học phần 1 9/8/2021 8/10/2021
Học phần 2 19/10/2021 17/12/2021
Học phần 3 4/1/2022 25/3/2022
Học phần 4 28/3/2022 4/6/2022

Các kì nghỉ của trường năm học 2021 - 2022

Kì nghỉ mùa Thu Thứ Hai, 11/10/2021 - Thứ Sáu, 15/10/2021
Kì nghỉ mùa Đông Thứ Hai, 20/12/2021 - Thứ Sáu, 31/12/2021
Kì nghỉ Tết Thứ Sáu, 28/1/2022 - Thứ Sáu, 4/2/2022
Kì nghỉ Xuân Thứ Ba, 12/4/2022 - Thứ Sáu, 15/4/2022
Kì nghỉ Hè Bắt đầu từ Thứ Hai, 6/6/2022

Các ngày lễ toàn quốc / Ngày nghỉ dành cho học sinh năm học 2021 - 2022

Thứ Năm, 2/9/2021 Ngày Quốc Khánh 
Thứ Sáu, 1/10/2021 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên
Thứ Hai, 18/10/2021 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên
Thứ Ba - Thứ Tư, 19-20/10/2021 Ngày họp Phụ Huynh
Thứ Sáu, 5/11/2021 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên Cognita Châu Á
Thứ Hai, 22/11/2021 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên
Thứ Hai, 14/3/2022 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên
Chủ Nhật - Thứ Hai, 10-11/4/2022 Giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ Hai - Thứ Ba, 18-19/4/2022 Ngày họp Phụ Huynh
Thứ Hai - Thứ Ba, 2-3/5/2022 Ngày thống nhất đất nước & Ngày Lễ Lao Động
Thứ Bảy, 4/6/2022 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên