menu
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Lịch năm học

Tại đây, quý phụ huynh và các em học sinh có thể tìm thấy lịch năm học tại ISHCMC-AA với các ngày bắt đầu học kỳ, ngày nghỉ của trường, ngày nghỉ lễ cũng như tập tin có thể tải xuống.

Học kỳ năm học 2020 - 2021

Học Kỳ 1 Thứ Tư, 12/8/2020 Thứ Sáu, 18/12/2020
Học Kỳ 2 Thứ Hai, 4/1/2021 Thứ Sáu, 11/6/2021

Học phần năm học 2020 - 2021

Học phần 1 12/8/2020 9/10/2020
Học phần 2 19/10/2020 18/12/2020
Học phần 3 4/1/2021 19/3/2021
Học phần 4 31/3/2021 11/6/2021

Các kì nghỉ của trường năm học 2020 - 2021

Kì nghỉ mùa Thu Thứ Hai, 12/10/2020 - Thứ Sáu, 16/10/2020
Kì nghỉ mùa Đông Thứ Hai, 21/12/2020 - Thứ Sáu, 1/1/2021
Kì nghỉ Tết Thứ Hai, 8/2/2021 - Thứ Sáu, 19/2/2021
Kì nghỉ Xuân Thứ Hai, 22/3/2021 - Thứ Sáu, 26/3/2021
Kì nghỉ Hè Bắt đầu từ Thứ Hai, 14/6/2021

Các ngày lễ toàn quốc / Ngày nghỉ dành cho học sinh năm học 2020 - 2021

Thứ Tư, 2/9/2020 Ngày Quốc Khánh 
Thứ Hai, 19/10/2020 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên
Thứ Ba - Thứ Tư, 20-21/10/2020 Ngày Họp Phụ Huynh
Thứ Sáu, 13/11/2020 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên
Thứ Hai, 16/11/2020 Ngày nghỉ của trường
Thứ Hai - Thứ Ba, 29-30/3/2021 Ngày Họp Phụ Huynh
Thứ Sáu, 9/4/2021 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên
Thứ Tư, 21/4/2021 Giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ Năm, 29/4 - Thứ Hai, 3/5/2021 Ngày thống nhất đất nước & Ngày Lễ Lao Động
Thứ Bảy, 12/6/2021 Ngày phát triển nghề nghiệp cho giáo viên