4
27/10/2022

Các chuyên gia thiết lập tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần trong giáo dục

Hiện nay, việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần của học sinh trong suốt quá trình học tập là một yếu tố quan trọng mà bất kỳ cơ sở giáo dục nào cũng nên cung cấp. Có bằng chứng cho thấy khi sức khỏe tinh thần được chăm sóc ngang với trải nghiệm học tập thì quá trình học tập và các hoạt động thường ngày của con trẻ sẽ có những thay đổi tích cực hơn.

 

Sức khỏe tinh thần

Danh từ

Định nghĩa: ‘trạng thái thoải mái, khỏe mạnh hoặc hạnh phúc’

 

Thời gian gần đây, sức khỏe tinh thần của trẻ em trong giáo dục ngày càng được chú trọng khi số lượng báo cáo về chủ đề này tăng lên, khẳng định rằng vấn đề này cần được quan tâm. Trong số những nghiên cứu này, có một báo cáo tổng quan năm 2007 của UNICEF về phúc lợi trẻ em ở các nước phát triển cho thấy trẻ em cảm thấy không hạnh phúc do các vấn đề như trầm cảm, lo lắng và có hành vi chống đối xã hội. Những báo cáo như vậy đã giúp cho trẻ em trong độ tuổi đi học trên khắp thế giới được chấp thuận nhu cầu cải thiện sức khỏe tinh thần.

 

Những mặt tích cực của sức khỏe tinh thần trong trường học

 

Phúc lợi trẻ em là một chủ đề phức tạp nhưng mang lại nhiều thay đổi tích cực cho mọi học sinh vì nó không chỉ đơn giản là vấn đề ‘được khỏe mạnh’. Rõ ràng là sức khỏe tổng thể sẽ loại bỏ trầm cảm và mang lại cảm giác hạnh phúc, nhưng sức khỏe tinh thần còn mang lại sự tự tin và khả năng tự kiểm soát cho một đứa trẻ, là một điều cần thiết để phát triển các tính cách như sự quyết tâm, kiên cường, giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm.

 

Về mặt xã hội, tinh thần tích cực giúp trẻ em xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng lớp và giáo viên, đồng thời tránh tham gia vào các hành vi gây rối hoặc bắt nạt.

 

Ngày nay, điều quan trọng là trường học phải luôn đặt mục tiêu tạo ra một môi trường quan tâm và tích cực cho từng học sinh. Trường học đầu tư vào các phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất tiện nghi để hỗ trợ sức khỏe của học sinh sẽ giúp tăng cường hạnh phúc, thành công trong học tập, giảm hành vi bạo lực và bảo vệ cộng đồng trường học.

 

Một môi trường lành mạnh để nâng cao sức khỏe tinh thân trong trường học

 

Theo khuyến nghị của các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới, trường học có thể thiết lập một môi trường lành mạnh để nâng cao sức khỏe tinh thần của học sinh bằng cách thực hiện những điều sau:

  • đưa ra các chính sách và hành động tôn trọng sức khỏe tinh thần của học sinh
  • dịch vụ tư vấn
  • dịch vụ y tế 
  • chương trình dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
  • giáo dục thể chất
  • hoạt động sau giờ học
  • chương trình hỗ trợ xã hội và nâng cao sức khỏe tinh thần

 

Trích lời:

“Tôi không bao giờ dạy học sinh của mình. Tôi chỉ có thể cố gắng cung cấp các điều kiện để họ có thể học hỏi.”

– Albert Einstein

 

Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – Học viện Mỹ – dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần

 

Thông tin dành cho Phụ huynh

 

Phụ huynh và người giám hộ của ISHCMC-AA có thể truy cập các thông tin và hướng dẫn và hữu ích để hỗ trợ việc học tập và sức khỏe của con trẻ thông qua trang Thông tin & Tài nguyên dành cho Phụ huynh của cổng thông tin Trung tâm Phụ huynh & Học sinh.

 

Trung tâm chăm sóc sức khỏe ISHCMC-AA

 

Sẽ luôn có sự chào đón nồng nhiệt và lời khuyên hữu ích dành cho phụ huynh và học sinh tại Trung tâm Y tế của ISHCMC-AA hoặc Phòng Dịch vụ Học sinh, bộ phận của trường chuyên về sức khỏe và phúc lợi tổng thể của học sinh tại phòng 405.

 

Health Center Contact Information:

Contact: Nurse Hong

Email: aanurse.aavn@cognita.com

Tel: 028 3898 9100 ext.177

 

Student Services Department

Contact: Mr. Rob Wilson, Director of Student Services

Email: rob.wilson@aavn.edu.vn