2
26/10/2022

Tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung (EAL) tại ISHCMC-American Academy

ISHCMC-American Academy (ISHCMC-AA) là trường trung học đào tạo theo chương trình Hoa Kỳ hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, truyền cảm hứng và thử thách cho học sinh từ 11 đến 18 tuổi để đạt được thành công trong học tập và đời sống. Một trong những cơ sở chính trong sứ mệnh của nhà trường là cung cấp cho sinh viên cơ hội học lên cao hơn ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

 

Trong thị trường việc làm toàn cầu hóa ngày nay, một cá nhân đã học ở trình độ đại học hoặc cao đẳng và nói được nhiều hơn một ngôn ngữ là một lợi thế cực kỳ lớn. Để đạt được điều này, các phương pháp giảng dạy và chương trình giảng dạy hiệu quả của chúng tôi đã dựa trên các tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Thông thạo tiếng Anh cũng là yếu tố cần thiết để được nhận vào các trường đại học ở nước ngoài, do đó, trọng tâm chính đối với mỗi học sinh của chúng tôi là đạt được sự trôi chảy trong tiếng Anh.

 

ISHCMC-American Academy Chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung (EAL)

Tại ISHCMC-American Academy, chúng tôi cung cấp toàn bộ chương trình học bằng tiếng Anh và phần lớn các môn học trong chương trình giảng dạy của chúng tôi được giảng dạy bằng tiếng Anh để chuẩn bị cho học sinh trong quá trình học tập cũng như cuộc sống tại bất kỳ trường đại học nào. Chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung (EAL) của chúng tôi là một nguồn tài nguyên thiết yếu cung cấp hỗ trợ tiếng Anh miễn phí cho bất kỳ trẻ em nào cần giúp đỡ trong việc học tiếng Anh.

 

Các tài nguyên EAL của chúng tôi dựa trên khung đánh giá World-Class Instructional Design and Assessment (WIDATM), một chương trình phù hợp với các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về tiếng Anh – bao gồm các khía cạnh xã hội, giảng dạy và học thuật thiết yếu của tiếng Anh.

 

Chương trình ISHCMC-American Academy EAL bao gồm một lịch trình toàn diện gồm các hội thảo về đọc và viết giúp phát triển vốn từ vựng, kỹ năng đọc hiểu và viết luận. Trình độ thông thạo tiếng Anh đạt được thông qua các khóa học này sẽ cho phép mọi sinh viên có cơ hội đăng ký học cao hơn tại nhiều trường đại học trên toàn thế giới.

 

“Việc hoàn toàn đắm mình trong ngôn ngữ tiếng Anh sẽ phát triển trình độ thông thạo cao, với hơn 50% học sinh của chúng tôi đạt được trình độ tiếng Anh trên cấp lớp.”

Trích lời Thầy Hiệu trưởng …

 

WORKSHOP EAL ISHCMC-American Academy

Chương trình giảng dạy ISHCMC-American Academy bao gồm các khóa học sẽ hỗ trợ đặc biệt cho các em cần trợ giúp trong việc học tiếng Anh. Cho dù con bạn hiện đang ở trình độ đầu vào, được coi là mới bắt đầu hay học sinh trung cấp hay đang phát triển ngôn ngữ, giáo viên ISHCMC-American Academy sẽ luôn làm việc với con bạn để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bé để chúng có thể phát huy hết tiềm năng trong chương trình giảng dạy tiếng Anh theo mô hình Mỹ của chúng tôi.

 

Workshop Đọc viết dành cho lớp 9 & 10

Một khóa học cả năm theo cấp độ được thiết kế để hỗ trợ những bạn học tiếng Anh trung cấp ở lớp 9 và lớp 10.

 

Mục tiêu của workshop mở rộng này là nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở cấp độ câu và từ / cụm từ thông qua các bài tập sau:

  • hướng dẫn ngữ pháp với nhiều thực hành
  • hướng dẫn đọc và viết
  • nghiên cứu ngôn ngữ học thuật của khoa học, nghiên cứu xã hội và nghệ thuật ngôn ngữ

 

Tính đủ điều kiện để đăng ký khóa học sẽ được xác định bởi dữ liệu kiểm tra và đề xuất của giáo viên.

 

Người tham gia thành công sẽ đạt được 1 Tín dụng.

 

Năm 2015, hơn 60% học sinh trung học ISHCMC-American Academy đạt trên tiêu chuẩn cấp lớp trong các kỳ thi đánh giá tiếng Anh MAP® của mình.

 

Cần hỗ trợ thêm cho con của bạn?

Thêm thông tin và hỗ trợ qua trang Thông tin & Tài nguyên dành cho Phụ huynh tại ISHCMC-American Academy Student & Parent Central:

 

Parent Information & Resources

Một nguồn thông tin hữu ích dành cho trường học, nơi các phụ huynh và người giám hộ ISHCMC-American Academy hiện tại có thể tìm thấy thông tin trường học, hướng dẫn và mẹo hữu ích để hỗ trợ việc học tập và hạnh phúc của con em.